8 June 2006

ܲ ܲ ̲Ʀ

ݳ˳ л۹ ǻ ѻϳ ϻ г۳ ݳ˳ ѳ ѳ۳:

ֲܲ غ ز

г۳ dz ﷳٳ ػٻ Ƿ ó, ٻ ׳ݳ:

- ڸ- Ϲٳ

۹ ϳ ѳݻ ݳ˳

- θܲ ܸ

ݳ˳ չ۳ Frankfurter Allgemeine û ѳ ѳ , û г۳ 峷 , ݹݻ ٻ ٳ ݹݻ ѳٳ ݳϪ ߻ݻ, û ۹ ϳ ɻ ݹɳ:

вܺ Ȳ ĺ

۹ ϳ 300 ѳϳݻ

û ˳ݪ

»û ݻ, ݽdz ѳٳ 5 ͻ, ׳ݳݻ û ѳ:

ܸܺܪ вββ в

ݹݻ ѳ ˳ϳ ѳݻ ݳ

ֳݳǰ

г ϳݻ ˳ ݳ ݪ ϻ ųٻ , ϳݻ, ٦:

в

ѳ ݳ ݳ ϳ: , û ѳ ѳ , ݳ ѳ :

. ʳ۳ݦ ѳٻ ϳ۳ݳ ᵻ۳ݳϳ ѳٻ г۳ ϳ ѳ ٵ ݳٳ 80-۳:

Բ޲

2006-Ç §ä²îàôвÜÀ¦ ö²Îìà±ôØ ¾

ºñ»Ï ¸³íÇÃ³ß»Ý Ñ³Ù³ÛÝùáõÙ îÇ·ñ³Ý ä»ïñáëÛ³ÝÇ Ñáõß³ñÓ³ÝÇ µ³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñ ê»ñÅ ê³ñ·ëÛ³ÝÁ ³Ý¹ñ³¹³éݳÉáí øáã³ñÛ³Ý-²ÉÇ»õ µáõ˳ñ»ëïÛ³Ý µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇݪ ³ë»É ¿. §ºë ϳñÍáõÙ »Ù, áñ ³¹ñµ»ç³ÝóÇÝ»ñÁ ϳñÍ»ë û ÏáñóÝáõÙ »Ý Ë³Õ³Õ ×³Ý³å³ñÑáí ËݹÇñÁ ÉáõÍ»Éáõ Çñ»Ýó Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÁ¦: »»õ ݳ˳ñ³ñÁ ãÙ³ëݳíáñ»óñ»ó, û ÇÝã ÝϳïÇ áõÝÇ, µ³Ûó ³Ûë ѳÛï³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ñݳñ³íáñ í»ñͳÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ ϳñáÕ ¿ ÉÇÝ»É Ñ»ï»õÛ³ÉÁ. §²¹ñµ»ç³ÝÁ, Ç ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ Ù»½, ËݹñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý Ñ³ñóáõÙ áñ¹»·ñ»É ¿ Ïáßï »õ ³é³í»É³å³ßï³Ï³Ý Ùáï»óáõÙ: ºÃ» ³Û¹å»ë ß³ñáõݳÏíÇ, µ³Ý³Ïó»ÉÝ ³ÛÉ»õë ³ÝÇÙ³ëï ÏÉÇÝǦ:

гϳ

ϳݻ, ݳϳݳ, : û ϳ ϻ û ݻ۳ ѳٳ ų ѳ: ۹ ۳ ݻ ӳϳ 볽: سݳݹ, 鳽ٳϳ ϻ ۹ ٻ ݦ ׳ ǽݻ-ϻݻ ٻ , ۹ ѻݹǦ ͳݻ : ޳ ݳ , ѳ ϳ۳ݦ ѳ:

ݷ Ȼ ٳ۳ݦ - ϻ ϳݷݳ ٳ, ߳ ݻ ݻϳ۳ , û ѳ dzǽǦ λ ճ ݳϳ ٳ۳ ˳ γ ۳: ܳ ѳ ٻ ѳ Ƿ, ѳ ݳ˳ ճ: ݹ , ۹ ųٳݳ ٻ 90 ׳ : 88 ϳ . ۳ ѳݻ, . ٳ۳, ճ , ٻͳͳ ݳ ճ ݳ:

ѻﳷ ݻ۳ ٳ ٳ۳ ѳ ٳϳ ݻ: ݳ, ǵ, ݳ ѳϳݻ ݻ Ȼ -۳ ѻ, ݳ٦ ѻ, ϻ ϳ ݳ, ݳ˳ ѻ:

ϳ г۳ ϳ ųٳݳݻ, ٳ ݻ Ż ɻ : . ٳ۳ ݳ ѳݹ ݳϳɻ ٪ ݷ û . . ۳: ϳ۳ϳ ѳ񳵻ݻ , ۹ ݹ ǽݻ-:

ѳ . , ѳ, 㻱 , ѳ ٳ ӻϳɻ ݦ: , Ȼ ٳ۳ ѳۻ г۳ ѻ ϳ: γ ۳ ϻٳϳ ٻɳ ѻ, ųٳݳϳ ѻ, ٻǹ ǹ ѳٻٳϳ ϳǻ ˳ճٳ ѻ: ϳ, ųٳݳݻ . ٳ ѳ۳ ݳ˳ݻ, ﷳٳݻ Ƿݻ ѳ ѳ ݳ˳ : , ٻݳ, ϳ. ϳ ѳϳ , ϳ г۳٪ ų ϳ:

вڲ

A1plus News from Armenia

Azatutyun 

Armenian Elite

Armenian Elite

вڲ

ʲܺ

кܺ ܲ ܺ

Բ𲴲 ܺܲ زܲ

βܺ Ƽܺ

ز

ܲ

вκ

ֲ в βƦ

24 IJ

вܺ ܲԸ

вܸ вڲ

ʺԸ

ܸ ഴܺ

βܺ ܦ

ܲ в༺

 ʲ

ܪ

غܲвغ

غ вڲ, غ

ܳ˳

вڲ вڲ

г۳ г۳ ݷ۳ ݳݻ ٳ

غ ޺ڲ
вββ IJزܲ

 

ݪ
+33 +35
, , ճ, 񳷳 ɻݻ, ݳ˳ɻݻ
+21 +26
, , ݻ+30 +35
, ٳ, 񳷳 ݳ˳ɻݻ,
+24 +29
ݳ , ѳٳ ٻ ѳ ׳ ˳ݦ ݽϳ ϳ ٳ ... ѳٳ ٻ ѳ Ϫ ,
ۻӻ ϳճ ݳٳݦ :
ܸ ڲ